Konferencja "Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji” / Conference "How to talk about the Righteous? Representations in culture, meaning in education"

Rejestracja
Attendee
Rejestracja zakończona 14.10.2018 23:59
zakończona

Opis wydarzenia
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji edukacyjnej "Jak rozmawiać o Sprawiedliwych? Reprezentacje w kulturze, znaczenie w edukacji”, która odbędzie się w siedzibie Muzeum POLIN w Warszawie w dniach 25-27 października 2018. Konferencja poświęcona jest nauczaniu o ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej. Na program składają się wykłady, dyskusje i warsztaty. Sesje będą prowadzone zarówno przez badaczy Zagłady jak i nauczycieli i edukatorów zajmujących się tą tematyką. Konferencja (z wyjątkiem warsztatów) będzie w całości tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegów uczestników. Na zgłoszenia czekamy do 10 października.

Podczas konferencji zostanie wręczona Nagroda im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" dla nauczycieli uczących w duchu tolerancji i poszanowania dla innych.

Partnerami wydarzenia są: Ambasada USA w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Żydowska Fundacja na rzecz Sprawiedliwych 

---

POLIN Museum of the History of Polish Jews is pleased to invite all interested to participate in the international educational conference "How to talk about the Righteous? Representations in culture, meaning in education" that will be held at the POLIN Museum in Warsaw on 25-27 October 2018. The conference is dedicated to the topic of teaching about rescuing Jews during World War II. The program consists of lectures, discussions and workshops. Sessions will be conducted by Holocaust researchers and practitioners – teachers and educators. The conference proceedings (except workshops sessions) will be translated simultaneously into Polish and English. Organizers do not cover the travel and accommodation costs of the participants. Registration for the conference runs until October 10th. 

Teachers who teach their students in the spirit of tolerance and respect for others will be awarded with the Irena Sendler Award ‘For Repairing the World’. 

Partners of the event are: the US Embassy in Poland, Center for Citizenship Education (Centrum Edukacji Obywatelskiej, CEO), The Civic Educational Association (Społeczne Towarzystwo Oświatowe, STO), and the Warsaw Centre for Socio-Educational Innovation, Training (Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń , WCIES) and Jewish Foundation for the Righteous.

Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
25.10.2018 13:00
Zakończenie:
27.10.2018 16:15

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa

Pokaż na mapie

Strona rejestracji:
https://jak-rozmawiac-o-sprawiedliwych.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

edukacja@polin.pl

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl